Hjem > Ressurser > Blogg > Hva er forskjellene mellom legert stål vs karbonstål?

Hva er forskjellene mellom legert stål vs karbonstål?

2022.09.06

Hovedforskjell - legert stål vs karbonstål

Primært produseres stål ved å kombinere jern med andre metalliske eller ikke-metalliske komponenter. Ved å kombinere jern med tilleggselementer, har produksjonen av stål som mål å oppnå ulike kvaliteter. Karbonstål og legert stål er to typer stål som har forskjellige kjemiske sammensetninger. Hovedforskjellen mellom legert stål og karbonstål er at legert stål inneholder betydelige mengder andre elementer foruten jern og karbon, mens karbonstål bare har en lav mengde.

Viktige punkter

1. Hva er legert stål

â Definisjon, egenskaper

2. Hva er karbonstål

â Definisjon, egenskaper

3. Legert stål VS. Karbonstål

â Sammenligning av nøkkelforskjeller

 

Hva er legert stål?

 

Legert stål er metalllegeringer som hovedsakelig består av jern, karbon og en rekke tilleggselementer. Den inneholder vanligvis mangan, silisium, nikkel, titan, kobber og krom som andre komponenter. Disse elementene er kjent som legeringselementer fordi de er kombinert for å lage en legering. Disse elementene tilsettes stål for å forbedre kvalitetene. Legert stål kan klassifiseres i følgende to kategorier:

Lavlegert stål

Høylegert stål

 

Lavlegert stål inkluderer en liten mengde legeringselementer, mens høylegerte stål inneholder en stor mengde legeringselementer. Vanligvis legges legeringselementer til stål for å øke dets hardhet og utholdenhet. På grunn av tilstedeværelsen av betydelige mengder metaller som krom, er legert stål også motstandsdyktig mot korrosjon.

 

Rustfritt stål er et eksempel på et legert stål. I tillegg til jern og karbon inneholder blandingen av komponenter omtrent 10 prosent krom.


Hva er karbonstål

Karbonstål består av jern og karbon. Legeringselementer er tilstede i spormengder. Noen av disse elementene er silisium, mangan, svovel og fosfor. Karbonstål er også delt inn i to grupper som nedenfor.

Høykarbonstål

Lavkarbonstål

Karbonstål har kvaliteter som hardhet, dårligere duktilitet, lavere sveisbarhet og lavt smeltepunkt på grunn av det høye karboninnholdet. Blødt stål er en form for lavkarbonstål som har mellom 0,05 og 0,25 prosent karbon. Under fuktige forhold er det etsende på grunn av sin høye jernkonsentrasjon. Karboninnholdet varierer fra 0,6 % til 1,0 % i høykarbonstål. Dette høykarbonstålet er ekstremt holdbart. Som et resultat brukes karbonstål som byggematerialer.


Forskjellen mellom legert stål og karbonstål

Her er en kort tabell som viser noen forskjeller mellom legert vs karbonstål:

 

Legert stål

Karbonstål

Korrosjonsbestandighet

God

Fattige

Hardhet

Lav

Høy

Styrke

Lav

Høy

Seighet

Lav

Høy

Formbarhet

Lav

Høy

Sveisbarhet

Lav

Høy

Duktilitet

Høy

Lav

Koste

Dyrt

Rimelig

 

Konklusjon

Sammensetningen av elementer i stål er forskjellig fra en type stål til en annen. Derfor kategoriseres stål hovedsakelig i henhold til deres sammensetning. Legert stål og karbonstål er slike to typer stål. Hovedforskjellen mellom legert stål og karbonstål er at legert stål har store mengder andre elementer bortsett fra jern og karbon, mens karbonstål har spormengder av andre elementer bortsett fra jern og karbon.

 
Be om ditt gratis CNC-bearbeidingstilbud i dag

De fleste av våre tilbud leveres innen 24/36 timer. og vanligvis på mye kortere tid, avhengig av prosjektdetaljer.
Teamet vårt vil kontakte deg direkte angående ditt CNC-bearbeidingstilbud for å sikre at du har mottatt og forstått alle aspekter ved tilbudet ditt og for å svare på spørsmål du måtte ha om alternativene dine.

Få ditt tilbud